Revolvingový úvěr a kdy jej použít

Revolvingový úvěr a kdy jej použít

Revolvingový úvěr je finančním produktem, jehož základním principem je opakované čerpání a splácení půjčené částky a je určen firmám nebo podnikatelským osobám. Přeložíme-li název úvěru do českého jazyka, jedná se „obnovující se“, což vypovídá o jeho funkci. Jedná se o krátkodobý bankovní úvěr, ovšem obnovovat ho je možné neustále, což firmě umožní manipulaci s penězi např. ještě před tím, než jsou jim splaceny vystavené faktury k pohledávkám. Mezi klientem a bankou je předem sjednán maximální rámec, který se automaticky obnovuje v celém limitu vždy, když je celý úvěr splacen. Dalo by se říct, že se jedná o jakýsi kontokorent, který je však určen firmám, ovšem rozdíl je v tom, že revolvingový úvěr je účelového charakteru.

Tento finanční produkt je určen pro financování běžných provozních potřeb dané firmy, jako mohou být např. nákup zásob či zaplacení pohledávek a velkým pozitivem je i to, že čerpat ho lze nejen v korunách, ale i některých zahraničních měnách.

Finanční trh v dnešní době nabízí širokou škálu produktů, a co se týče revolvingového úvěru, i jeho výhody se odlišují dle potřeb klienta. Samotné založení by neměl být velký problém, neboť v požadovaných podmínkách se banky většinou shodují.

Základní podmínkou je to, že tento produkt je určen zásadně pro osoby právnické, nebo fyzické-podnikatele, takže počítejte s tím, že každá banka bude po vás požadovat základní údaje o společnosti, která by měla být klientem. Znamená to doložit předmět financování, právní subjektivitu ve vztahu s danou společností a minimálně 2-3 ukončená daňová období podnikání. Zároveň s tímto nesmí mít žadatel žádné dlužné platby vůči Finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám ani Správě sociálního zabezpečení. Samozřejmě firma nesmí být v likvidaci ani konkursu a ani předmětem vyrovnání. U stejné banky, kde revolvingový úvěr žádáte je podmínkou mít založen běžný účet.

Celková maximální výška úvěru může být dána obecně již předem, ale je možné ji vypočítat i individuálně pro konkrétního žadatele. V praxi ovlivňuje maximální sumu úvěru aktuální hodnota financovaných aktiv a také další klientovy požadavky. Na finančním trhu najde i banky, které jsou ochotny vám půjčit částky až 5-10 mil Kč, konkrétní suma záleží na způsobu zajištění.

Jako způsob zajištění tohoto úvěru bývají nejčastěji pohledávky z obchodního styku. Pro laiky objasníme, že se jedná o faktury vystavené firmou za její služby, zboží či výrobky. Další možností pro ručení je nemovitost. V tomto případě je možné dosáhnout zpravidla větších částek revolvingového úvěru. Jak způsob jak ručit můžete použít i třetí osobu, variantou je i bianco směnka.

Co se týče období, na jaké bývá tento úvěr uzavírán, to bývá zpravidla 12 měsíců od jeho založení s tím, že je možné smlouvu automaticky prodloužit vždy o další kalendářní rok. Některé banky jsou ochotny poskytnout smlouvu i na dobu neurčitou, zde pak bývá stanovena tří měsíční výpovědní lhůta. Neurčení konečné splatnosti může být také jakýmsi zlehčením celkové náročnosti administrativy s úvěrem spojené.

Zaměříme-li se na samotné zřízení revolvingového úvěru, to bývá většinou bez poplatku. Úroková sazba tohoto produktu je pohyblivá, zpravidla bývá stanovena vždy jednotlivě, dle firemních výkazů. Úrok je splatný vždy jednou měsíčně a počítá se pouze ze skutečně vyčerpané výše úvěrového rámce. Budeme-li se chtít bavit v číslech, úroková sazba se pohybuje běžně mezi 10-20% p.a. Úročit se úvěr začíná prvním dnem od jeho čerpání.

V případě, že chybně překročíte stanovený limit, bude váš úvěr ihned sankciován a to úroky, které se pohybují až kolem 30% či výše, neboť je to považováno vlastně za porušení smluvních podmínek banky.

Dalo by se říct, že revolvingový úvěr není moc výhodnou variantou půjčení peněz, proto je dobré ho využívat spíš jako nástroj k překonání krátkodobého nedostatku finančních prostředků. Nedoporučuje se ho využívat ke sponzorování dlouhodobějších investic.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Přečtěte si i další články