Úvěry nebo půjčky pro nezaměstnané

Úvěry nebo půjčky pro nezaměstnané

Úvěry nebo půjčky pro osoby nezaměstnané jsou finančními produkty, se kterými se zpravidla nesetkáte u žádné banky, neboť klienti bez práce jsou pro ně velmi rizikoví. Vzhledem k nízkému nebo nulovému příjmu je totiž velká pravděpodobnost, že taková osoba nebude schopna splácet pravidelně své závazky. Proto jsou logicky půjčky tohoto typu záležitostí především institucí nebankovních.

Úvěr pro nezaměstnané osoby bývá bezúčelný, tzn., že není potřeba prokazovat, na co chcete prostředky využít. Poskytovatel po žadateli nepožaduje doklady o výši příjmu ani záznamy z bankovního registru. Podmínkou je pouze plnoletost a většinou bývá omezena i horní věková hranice a to 65 lety. Existují i společnosti, které tento požadavek ohledně maximálního věku nemají, ovšem zde je poté nutno uzavřít životní pojištění. Nutností klienta staršího 60 let je prokázat výjimečný zdravotní stav, protože v opačném případě není možné uzavřít pojistku a tím pádem ani úvěr. Dále je potřeba předložit občanský průkaz plus další doklad totožnosti, což může být např. pas nebo řidičský průkaz. Může se stát, že některé společnosti si budou chtít prověřit některé vaše osobní údaje, jako např. trvalé bydliště.

Maximální výše takového úvěru, který není zajištěn, bývá zpravidla cca 40 tis Kč. Pokud společnost nabídne vyšší částku, bude zcela jistě požadovat nějaké ručení, buďto nemovitostí, nebo jiným majetkem, jako např. automobil nebo vybavení domácnosti. Vzhledem k velké rizikovosti klientů bez zaměstnání je poskytnutí takového úvěru většinou kompenzováno vysokou úrokovou sazbou. Navíc je poměrně obtížné zjistit konkrétní výši úroku ještě před podpisem smlouvy, jelikož většina zmiňovaných poskytovatelů se prezentuje tím, že úrokovou sazbu stanoví vždy individuálně pro konkrétního klienta a dle jeho potřeb. Každopádně je potřeba počítat s mnohem vyšším úrokem než jaký byste zaplatili u banky nebo v případě, že byste alespoň doložili výši příjmu. Běžné jsou situace, kdy klienti původní půjčenou sumu přeplatí až o 50% - 100%, takže tento typ úvěrů není rozhodně nijak výhodný.

Stejně jako zmiňovaná úroková sazba, i délka splatnosti je většinou stanovena individuálně, přičemž minimum bývá cca 30 dnů a maximum až 6 let. Splátky bývají na měsíční, někdy i týdenní bázi a většinou se určují rovněž podle konkrétních možností klienta. Zpravidla platí, že se zvyšující se půjčenou částkou, se prodlužuje i doba splatnosti a bohužel roste i úroková sazba.

Téměř u všech těchto společnostní je striktně vyžadováno přesné a včasné plnění splátkového kalendáře. V případě, že nestihnete příslušnou splátku zaplatit ve stanoveném termínu, nemine vás vysoké penále, které mohou provázet i další nepříjemnosti. I přesto, že úrok stanovený ve smlouvě má být fixní, zpožděná platba může být podnětem k jeho navýšení až na několikanásobek.

Pro nebankovní společnosti je nahrávající ztížená pozice klientů bez práce a proto se toho snaží patřičně využít. V některých případech se může jednat až o lichvu, proto je před podpisem každé smlouvy bezprostředně nutné, aby si ji žadatel důkladně prostudoval a prověřil. Nejlépe uděláte, dáte-li ji nějakému nezávislému finančnímu odborníkovi ke kontrole. Sice vás to bude stát nějaký poplatek, ale je to pořád méně než v případě, že byste naletěli na případnou rafinovanost smlouvy. Hlavní bod, na který byste se měli zaměřit, je způsob úročení. To znamená, zda je úrok definován jako hodnota roční, nebo měsíční, případě týdenní. Dále zkontrolujte dobu splácení, co se týče její celkové délky, rozvržení a stanovení výše splátek. Se smlouvou budou zcela jistě souviset také další poplatky, které by vás případně mohly později překvapit, proto je potřeba si na ně dát pozor. Je to např. poplatek za vyřízení úvěru, nebo pokud budete ručit majetkem, tak odhad nemovitosti. Zaměřte se i na to, zda smlouva nabízí případné předčasné splacení úvěru a s jakou sankcí, nebo na to, co váš čeká ve chvíli, kdy byste byli v prodlení se splátkou.

Na závěr malé shrnutí výše uvedeného. Půjčky pro nezaměstnané mají sice několik výhod, ovšem negativ je u nich mnohem více. V případě, že nejste schopni svou situaci v dané chvíli jinak řešit, než takovéto půjčky využít, důkladně zvažte, jakou sumu skutečně nutně potřebujete a v jakém časovém horizontu byste byli schopni ji splatit. Pokud totiž nemáte pravidelný příjem, je také malá pravděpodobnost, že budete mít z čeho úvěr hradit a tak se již při podpisu smlouvy vystavujete vysokému riziku, že se dostanete do finančních problémů, které mohou skončit až exekucí majetku. Proto doporučujeme skutečně pečlivé zvážení situace předem.

 

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Přečtěte si i další články